Kebaikan Latihan Litar...

Secara amnya, terdapat 3 latihan asas yang dikenali sebgai; 1) Ketahanan, 2) Bebanan, dan 3) Sukan (Mahan & Raymond, 2017). Setiap latihan tersebut mempunyai peranan dan kebaikan tersendiri. Tetapi, untuk artikel kali ini akan memfokuskan kebaikan latihan litar. Sejarah latihan litar Pembangunan latihan litar ini telah direkabentuk oleh dua orang saintis iaitu Morgan & Anderson daripada University of Leeds, di England pada tahun 1953. Pada asalnya latihan litar ini terdiri daripada 9 – 12 jenis latihan dan memberi fokus kepada latihan berbentuk ketahanan (Spencer, 2018).   Apakah latihan litar? Latihan litar didefinasikan sebagai satu model latihan yang teratur yang terdiri daripada pelbagai pergerakan fungsional, dan lokomotor, serta memerlukan pengulangan latihan dengan bebanan yang minima dan selang atau tempoh rehat yang minima. Konsep utama latihan litar telah dipadankan dengan latihan ketahanan, tetapi setelah mengalami perkembangan evolusi, kini latihan litar mampu dipandankan dengan latihan-latihan seperti ketahanan, bebanan, dan sukan (Cowan, Malm, Lutz, & Murphy, 2012). Siapakah yang perlu mengikuti latihan litar? Latihan litar ini boleh diikuti oleh sesiapa sahaja, tambahan itu menerusi kajian lepas telah mendapati latihan litar ini selamat diikuti kepada gologan berumur. Di samping itu juga, pesakit-pesakit seperti strok, infark pasca-miokardium, pintasan koronari, hipertensi, dan obesiti turut selamat dan sesuai mengikuti latihan litar (Avers, 2020). Bagaimanakah mengendalikan latihan litar? Menurut Avers (2020), tiada spesifik yang khusus dalam mengendalikan serta merekabentuk latihan litar. Tetapi terdapat beberapa elemen yang penting dalam mengendalikan dan merekabentuk latihan litar seperti; Jenis latihan Bilangan pengulangan/repetition Bilangan pusingan Tempoh peralihan masa bagi setiap latihan Avers (2020), turut mencadangkan bahawa bilangan pengulangan bagi sesuatu latihan sekitar sepuluh hingga dua belas, sebanyak satu hingga tiga pusingan latihan litar perlu dipertimbangkan, dan tempoh peralihan masa bagi setiap latihan dari lapan hingga tiga puluh saat atau tanpa rehat. Tambahan itu, Cowan, Malm, Lutz, & Murphy...