Dumbbell Alat Senaman Yang Sangat Versatil

Kita tidak semestinya memerlukan alat untuk mula senaman bebanan tetapi dengan menambah alatan seperti dumbbell, kita boleh mempunyai lebih variasi senaman terutama untuk melatih otot atas. Jika anda belum ada idea rutin yang boleh dibuat dengan dumbbell, di sini ada senarai rutin. Senarai ini juga membantu mereka yang telah bosan dengan rutin yang sama.

Rutin Dumbbells - Otot Atas

 1. Dumbbell Chest Press
 2. Inclined Chest Press
 3. Dumbbells Deep Push Up
 4. Floor Hammer Press
 5. Chest Squeeze Press
 6. Chest Fly
 7. Single Arm Floor Fly
 8. Bent Over Row
 9. Renegade Row
 10. Single Arm Dumbbell Row
 11. Dumbbells Pullover
 12. Dumbbells Shoulder Press
 13. Push Press
 14. Dumbbells Clean
 15. Dumbbells Front Raises
 16. Dumbbells Lateral Raises
 17. Dumbbells Delt Fly
 18. Dumbbells Upright Row
 19. Shrug
 20. YWTI
 21. Dumbbells Spellcaster
 22. Dumbbells See Saw Press
 23. Bicep Curl
 24. Hammer Curl
 25. Reverse Bicep Curl
 26. 3 Step Bicep Curl
 27. Triceps Extension
 28. Triceps Kick Back
 29. Skullcrusher
 30. Wrist Curl

Rutin Dumbbells - Otot Bawah

 1. Goblet Squat
 2. Dumbbells Front Squat
 3. Briefcase Squat
 4. Bulgarian Split Squat
 5. Cossack Squat
 6. Sumo squat
 7. Romanian Deadlift
 8. Single Leg Deadlift
 9. Dumbbells Snatch
 10. Static Lunges
 11. Alternate Lunges
 12. Reverse Lunges
 13. Front Lunges
 14. Side Lunges
 15. 3D Lunges
 16. Glutes Bridges
 17. Single Leg Glutes Bridges
 18. Hamstrings Bridges
 19. Hip thrust
 20. Leg Raises
 21. Single Leg Raises
 22. Hamstring Curl
 23. Calf Raises
 24. Single Calf Raises
 25. Seated Calf Raises

Rutin Dumbbbells - Otot Teras

 1. Half Turkish Get Up
 2. Speed Wood chop
 3. Pallof Press
 4. Deadbug
 5. Russian Twist 
 6. Swing
 7. Knee Pull In out
 8. Weighted Crunches
 9. V-sit Hold
 10. V-sit Press
 11. Bicycle Crunch
 12. Windshield Wipers
 13. Bear plank dumbbell pull through
 14. Farmers Walk
 15. Suitcase Carry

Program Dumbbells

Setelah banyak mengetahui rutin dumbbells, langkah selanjutnya adalah menyusun program mengikut target anda. Anda boleh pilih 4 hingga 5 rutin kompaun dan kemudian lengkapkan dengan rutin isolasi. Selain perlu tahu nilai angkatan, volume latihan dan ansur maju juga antara faktor yang perlu dititik beratkan.

Jangan risau jika anda hanya dumbbell di rumah,  ia adalah alat yang serba boleh.

Eda Sharip

Eda Sharip

Coach Eda Sharip adalah Certified Personal Trainer, Gym Instructor and Fitness Instructor. Bermula 2019 bersama Dietfit Malaysia Kawasan Kubang Kerian, Personal Trainer di Gym sekitar kota bharu. Pengasas Program Virtual Dumbbells sejak 2021.

Facebook 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This
error: